ตอบคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ [วิดีโอ]ตอบคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ
  • 0:48 เลือกซื้อประกันสุขภาพได้จากที่ไหน?
  • 5:10 เหมาจ่าย กับ ไม่เหมาจ่ายต่างกันอยางไร?
  • 6:03 OPD กับ IPD คืออะไร?
  • 6:53 จำเป็นต้องมี OPD หรือไม่?
  • 8:28 Day case คืออะไร?
  • 11:00 มีโรคประจำตัว ทำได้หรือไม่?
  • 12:09 รอนานแค่ไหน ถึงจะเคลมได้?
  • 13:44 เลือกบริษัทประกันอย่างไร?
เกิดข้อผิดพลาด เว็บไม่ตอบสนองการใช้งาน กรุณาโหลดใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โหลดใหม่ คลิกที่นี่ 🗙

พยายามติดต่อ server...

ติดต่อ server ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน และโหลดหน้านี้ใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ได้ โหลดหน้านี้ใหม่ คลิกที่นี่