ประกันเสริมรถยนต์ PrakunRod Extra + Roadside Service


มีเฉพาะที่ PrakunRod.com รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย กรมธรรม์จัดส่งทางอีเมลเท่านั้น

PrakunRod Extra แผน 1

350 บาท/ปี ขายดี

สั่งซื้อ navigate_next

ความคุ้มครอง

 • เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล วันละ 2,000 บาท ต่อคน (ไม่เกิน 7 คน) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • แถมฟรี Roadside Service บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

PrakunRod Extra แผน 2

750 บาท/ปี

สั่งซื้อ navigate_next

ความคุ้มครอง

 • เงินชดเชยค่าเดินทาง กรณีรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) และต้องระบุคู่กรณีได้ เหมาจ่ายกรณีเป็นฝ่ายถูก 2,000 บาท/ครั้ง ฝ่ายผิด 1,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 3 ครั้งต่อปี
 • แถมฟรี Roadside Service บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

PrakunRod Extra แผน 3

500 บาท/ปี

สั่งซื้อ navigate_next

ความคุ้มครอง

 • เงินชดเชย การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องเป็นการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายต่อตัวรถ ในการเคลมต้องมีใบเสร็จทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
 • ชดเชยค่ายาง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น จากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง
 • แถมฟรี Roadside Service บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
หมายเหตุ: กรณียางรถยนต์ ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เสียหายจนกระทั่งฉีกขาดหรือระเบิด และมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน

แถมฟรี! บริการ Roadside Service

ดีลพิเศษสุด! ซื้อ PrakunRod Extra แผนใดก็ได้ รับฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Roadside Service
 • ต่อพ่วงแบตเตอรี่
 • เปลี่ยนยางอะไหล่
 • บริการกุญแจสำรองหรือติดต่อช่างกุญแจ (วงเงินไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง)
 • จัดส่งน้ำมัน
 • ลากรถฟรี 30 กิโลเมตรแรก สูงสุด 1 ครั้ง
 • บริการให้คำแนะนำต่างๆ ตลอด 24 ชม.
รายละเอียด/เงื่อนไข คลิกที่นี่

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย
 • กรมธรรม์เป็น e-policy จัดส่งทางอีเมลเท่านั้น
 • สามารถเริ่มคุ้มครองได้เร็วที่สุด คือ หลังจากวันสั่งซื้อ 2 วันทำการ (ไม่สามารถสั่งซื้อ แล้วให้คุ้มครองทันที)
 • รับรถเก๋งและรถกระบะ ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
 • ไม่รับรถกระบะต่อเติมตู้ คอก โครงเหล็ก แหนบ เพลา
 • ไม่รับรถยนต์นำเข้า, รถสปอร์ต, supercar
 • ไม่รับรถที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 • สามารถซื้อ PrakunRoad Extra ได้ ไม่เกิน 2 ฉบับ ต่อรถ 1 คัน
เกิดข้อผิดพลาด เว็บไม่ตอบสนองการใช้งาน กรุณาโหลดใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โหลดใหม่ คลิกที่นี่ 🗙

พยายามติดต่อ server...

ติดต่อ server ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน และโหลดหน้านี้ใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ได้ โหลดหน้านี้ใหม่ คลิกที่นี่